:::: MENU ::::

Website namijenjen apsolutnim početnicima u svijetu računara...

Defragmentacija je proces reorganizacije podataka na mehaničkom disku. Operativni sistem vrši pohranjivanje podataka tako što glava iznad diska mehaničkim putem pohranjuje podatke na disk koji se okreće velikim brzinama. Ovim procesom jedan fajl može biti smješten na više fizičkih lokacija što će vremenom kada se disk popuni, dovesti do sporijeg učitavanja.

Defragmentacija podataka sačuvanih na više lokacija mehaničkog diska rezultiraće da dijelovi fajlova koji su rezbacani budu premješteni na jednu fizičku lokaciju te će samim tim biti lakše dostupni. Također slobodan prostor će biti reorganizovam i smješten na jednom djelu diska. 

Da bi akrivirali ovaj proces potrebno je da u Windowsu odete na disk koji želite optimizirati , desni klik miša na "properties"  te pod poljem "Tools" kliknuti na "Optimize"


SSD Diskove nije potrebno defragmentirati jer su podaci kod ovih diskova dostupni jednakom brzinom.


Zatražite tutorial Uskoro!