:::: MENU ::::

Website namijenjen apsolutnim početnicima u svijetu računara...

IP adresa (Internet Protocol) je ustvari jedinstveni broj koji dobija svaki računar povezan na mrežu ili Internet a pomoću kojeg se razmijenjuju podaci sa drugim uređajima unutar mreže. Pomoću IP adrese je moguće odrediti i približnu geografsku lokaciju kao što je Država ili Grad iz kojeg ste konektovani.
Postoje javna i lokalna IP adresa a one mogu biti dinamičke ili statičke. Sam naziv otkriva njihovu razliku.

Javna
U prozorčiću ispod se nalazi vaša Internet ili javna IP adresa, geografska lokacija i detalji operativnog sistema pomoću stranice Find-IP.net , ima i drugh web stranica za prikaz javne adrese googlaj public IP address. Javnu IP adresu dodjeljuje  ISP (Interent Service Provider) i ona je ista za sve uređaje na lokalnoj mreži (npr svi uređaji na kućnom routeru imaju različite lokalne IP adresae ali imaju jednu javnu IP adresu)

Lokalna
je IP adresa dodijeljena vašem uređaju na lokalnoj mreži. Lokalna IP adresa se može saznati iz CMD komandom IPCONFIG.  Idete na "start" - "run" - utipkate "cmd"  i onda OK ili Enter. Otoriće se novi prozor gdje treba da upišete "ipconfig" i pretisnete Enter. Na slici ispod je prikazana IPv4 Lokalna adresa.

Dinamička 
je pormjenjiva i njeno dodjeljivanje se vrši automatski pomoću mrežnog servera. Prednost ove vrste jeste u tome što se ista IP adresa nakon što uređaj više nije na mreži može dodjeliti drugom uređaju koji se konektuje ako je to potrebno, a čitav proces se odvija automatski.

Statička 
je stalna adresa koje se ne mijenja i pretežno se dodjeljuje serverima ili drugim uređajima zbog lakšeg pristupa i administracije istih. Javnu statičku IP adresu dodjeljuje ISP na zahtjev korisnika uz dodatnu novčanu naknadu. Lokalnu statičku adresu možete postavit i sami ukoliko imate pristup routeru.

Zatražite tutorial Uskoro!