:::: MENU ::::

Website namijenjen apsolutnim početnicima u svijetu računara...

Defragmentacija je proces reorganizacije podataka na mehaničkom disku. Operativni sistem vrši pohranjivanje podataka tako što glava iznad diska mehaničkim putem pohranjuje podatke na disk koji se okreće velikim brzinama. Ovim procesom jedan fajl može biti smješten na više fizičkih lokacija što će vremenom kada se disk popuni, dovesti do sporijeg učitavanja.

Defragmentacija podataka sačuvanih na više lokacija mehaničkog diska rezultiraće da dijelovi fajlova koji su rezbacani budu premješteni na jednu fizičku lokaciju te će samim tim biti lakše dostupni. Također slobodan prostor će biti reorganizovam i smješten na jednom djelu diska. 

Da bi akrivirali ovaj proces potrebno je da u Windowsu odete na disk koji želite optimizirati , desni klik miša na "properties"  te pod poljem "Tools" kliknuti na "Optimize"


SSD Diskove nije potrebno defragmentirati jer su podaci kod ovih diskova dostupni jednakom brzinom.


IP adresa (Internet Protocol) je ustvari jedinstveni broj koji dobija svaki računar povezan na mrežu ili Internet a pomoću kojeg se razmijenjuju podaci sa drugim uređajima unutar mreže. Pomoću IP adrese je moguće odrediti i približnu geografsku lokaciju kao što je Država ili Grad iz kojeg ste konektovani.
Postoje javna i lokalna IP adresa a one mogu biti dinamičke ili statičke. Sam naziv otkriva njihovu razliku.

Javna
U prozorčiću ispod se nalazi vaša Internet ili javna IP adresa, geografska lokacija i detalji operativnog sistema pomoću stranice Find-IP.net , ima i drugh web stranica za prikaz javne adrese googlaj public IP address. Javnu IP adresu dodjeljuje  ISP (Interent Service Provider) i ona je ista za sve uređaje na lokalnoj mreži (npr svi uređaji na kućnom routeru imaju različite lokalne IP adresae ali imaju jednu javnu IP adresu)

Lokalna
je IP adresa dodijeljena vašem uređaju na lokalnoj mreži. Lokalna IP adresa se može saznati iz CMD komandom IPCONFIG.  Idete na "start" - "run" - utipkate "cmd"  i onda OK ili Enter. Otoriće se novi prozor gdje treba da upišete "ipconfig" i pretisnete Enter. Na slici ispod je prikazana IPv4 Lokalna adresa.

Dinamička 
je pormjenjiva i njeno dodjeljivanje se vrši automatski pomoću mrežnog servera. Prednost ove vrste jeste u tome što se ista IP adresa nakon što uređaj više nije na mreži može dodjeliti drugom uređaju koji se konektuje ako je to potrebno, a čitav proces se odvija automatski.

Statička 
je stalna adresa koje se ne mijenja i pretežno se dodjeljuje serverima ili drugim uređajima zbog lakšeg pristupa i administracije istih. Javnu statičku IP adresu dodjeljuje ISP na zahtjev korisnika uz dodatnu novčanu naknadu. Lokalnu statičku adresu možete postavit i sami ukoliko imate pristup routeru.

Konfiguracija računara igra veoma bitnu ulogu u vašoj svakodnevnici, ako imate dobru konfiguraciju sigurno nećete imati problema pri pokretanju nekih zahtjevnih programa, igrica, a i sam operativni sistem će biti brži što će vas činiti veoma zadovoljnim.

Konfiguracija personalnog računara se može provjeriti na više načina. U ovom postu ćemo opisati nekoliko najčešćih  metoda provjere konfiguracije  korištenjem dostupnih alata unutar samog Windows Operativnog Sistema kao i provjeru korištenjem programa - aplikacija namijenjenih za deteljniji pregled specifikacije.


U Windows 8 OS desnim klikom miša na "Start" pa lijevi klik na "System" može se vidjeti jačina procesora i količina RAM memorije u računaru. Do detalja grafičke kartice se dolazi desnim klikom miša bilo gdje na desktop pozadini , odabirom opcije "Screeen Resolution". Otvorit će se novi prozor koji sadrži info o rezoluciji ekrana a klikom na "Advanced settings" dobićemo detalje grafičke kartice u računaru.  ( Prečica "WIN" + "Pause" )
Komanda DXDIAG je jedan od lakših načina provjere i daje pregled osnovnih informacija računara. Ovu komandu ćete pokrenuti tako što idete na desni klik na "Start" - "Run" u prazno polje tipkate "dxdiag" i pretisnete tipku Enter ili dugme OK.  Otvoriće se novi prozor sličan ovom ispod...Korištenjem programa
Za detaljniji prikaz specifikacije komponenti možemo koristiti programe koji su specijalno namjenjeni u te svrhe. Lično koristim i preporučujem "speccy", besplatnu "Free" verziju možete skinuti sa piriform web stranice. Nakon instalacije potrebno je samo da pokrenete program i doći ćete do detaljnih informacija koje će zadovoljiti i napredne korisnike.


Detalji o nekim bitnim komponentama računara:

PROCESOR - CPU ili Central Procesing Unit
je dio kompjutera zadužen za sve radnje, najčešće ga opisuju kao mozak računara što zapravo i jeste jer kontrolira sve procese unuter operativnog sistema. Jačina procesora odnosno njegova bzina se danas obilježava u gigahercima (GHz)

RADNA MEMORIJA - RAM ili Random Access Memory
je dio kompjutera zadužen za privremeno prikupljanje podataka nužno potrebnih za rad operativnog sistema. RAM memoriju određuje njegova veličina odnosno količina podataka koja se može privremeno pohraniti a mjeri se u gigabajtima (GB), kao i brzina na kojoj radi u megahercima (MHz).

GRAFIČKA KARTICA - GPU ili Graphics Processing Unit
je dio kompjutera zadužen za grafički prikaz slike na ekranu. Grafička kartica posjeduje vlastiti procesor GPU i memoriju RAM koja određuju njenu jačinu. Ova komponenta je od izuzetnog značaja za pokretanje video igara i nekih naprednijih programa za oradu video prikaza.

HARD DISK - HDD
je komponenta na kojoj se pohranjuju podaci. Čitav operativni sistem je pohranjen na hard disku kao i sve ostalo što imate računaru (slike, muzika, filmovi, programi, itd.) Danas se veličina HDD-a inače mjeri u gigabajtima (GB) ili čak su dostupni diskovi u terabajtima (TB)

Zatražite tutorial Uskoro!